Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Seminár pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Seminár pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, státny podnik
  seminár
Forma: denná
Určené:

dodávateľov množiteľskeho materiálu pestovaných rastlín

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Program:

Program seminára:

Poľné plodiny:

Prezentácia od 9.00 – 9.30 hod.

Otvorenie 9.30 hod

Odborný program: Prehľad aktuálnej legislatívy, Pokyny pre prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu  pestovaných rastlín, „ Metodické pokyny pre rok 2015 – odbor osív a sadív“, Informácie odboru odrodového skúšobníctva, Informácie odboru  ochrany rastlín, Informácie odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva

Diskusia

Rôzne

Záver 12.00 hod.

Trvalé kultúry:

Prezentácia od 12.00 – 12.30 hod.

Otvorenie 12.30 hod.

Odborný program: Prehľad aktuálnej legislatívy, Pokyny pre prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu  pestovaných rastlín, „ Metodické pokyny pre rok 2015 – odbor osív a sadív“, Informácie odboru odrodového skúšobníctva, Informácie odboru  ochrany rastlín, Informácie odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva

Diskusia

Rôzne

Záver (cca o 15.00 hod.)

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902/920860
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]
   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00