Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie na základe poverenia MPRV SR

Modul 01

MODUL 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

MODUL 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

Cieľ odborného vzdelávania: Cieľom odborného vzdelávania je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (osvedčenie sa vydáva podľa § 32 Zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín)

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky – predajcovia a distribútori.

Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh,  pričom uvádzaním na trh pre tento účel sa považuje aj predaj alebo ponúkanie na predaj. To znamená že u každého podnikateľa, ktorého predmetom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia.  

Viď stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. , link  na stiahnutie: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=10580#

Bližšie informácie:
Ing. Peter Paulen
tel.: 037/7910 236, 
fax.: 037/7910 159
e-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00