Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Zamestnanci

Zamestnanci

Generálny riaditeľ, kancelária riaditeľa

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Kőszeghy Tibor, MPH, Ing. (Generálny riaditeľ) 037 7910 133 +421905409783
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131 +421908291244
Barborík Adam, Mgr. +421902920866

Centrálna jednotka AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Gudábová Vladimíra, Mgr. (Riaditeľka odboru) +421915701076
Šášiková Mária, Ing. PhD. +421908512500
Tóthová Katarína, Ing. 037/733 6402 +421908512694

Odbor AKIS

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Repiská Zuzana, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 231 +421902920860
Bujdáková Alena, Ing. 037 7910 217 +421905965633
Kobidová Tatiana, Mgr. 037 7910 290 +421908513029
Paulen Peter, Ing. 037 7910 236 +421905965534
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219 +421905960629
Seredičová Tatiana, Bc. 037 7910 274 +421905967363
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236 +421905960208

Odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR)

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Fiala Petra, JUDr. (Riaditeľka odboru) +421917230398
Dubeň Marek, Ing. +421918367078
Kopečná Anežka +421918564654
Košíková Anna, Ing., PhD. +421908931207
Mikláš Šimon, Ing. +421905829988
Soboňa Dárius, Mgr. +421915700908
Töröková Michaela, Ing. +421907983382
Verešová Martina, Ing., PhD., +421908512992

Regionálne strediská NSRV SR

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Charizopulos Márius, Ing. (Neprítomný) +421908290667
Begalová Erika, Ing. (Neprítomný) +421 917 838 893
Kozlová Lucia, Ing. (Neprítomný) +421 905 261 366
Neuschl Vanda, MVDr. (Neprítomný) +421 905 261 732
Pipíšková Petra, Ing., PhD. (Neprítomný) +421 905 262 319
Rigó Štefan, Ing. (Neprítomný) +421 918 305 385
Roninová Lucia, PhDr. (Neprítomný) +421 905 262 389
Tkáčová Adriana, JUDr. (Neprítomný) +421 917 658 756
Varšavová Katarína, Ing. (Neprítomný) +421 917 838 903

Odbor ekonomických činností

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Molčanyiová Lívia, Ing. (Riaditeľka odboru) +421903652043
Arpášová Gabriela, Ing.
Bojdová Kristína, Ing.
Civáňová Andrea, Ing. +421918518884
Felšöciová Adriana, Ing. (Manažér) 037 7910 240
Frajková Andrea
Košťálová Mária +421905409782
Mezeiová Oľga
Opoldová Lucia, Ing. +421908710757
Žitňáková Natália, Ing.

Centrum agrárnych informácií

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Ašverusová Vladimíra, Ing. (Riaditeľka odboru) 037 7910 123 +421908511905
Belohorcová Monika, Ing. 037 7910 296 +421908512322
Ferenczy Ľubor, Mgr. 037 7910 277 +421902920868
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295 +421908512930
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Korpáš Peter 037 7910 294
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tatarka Roman, Mgr. +421903460108
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292 +421902920862
Vasilenková Zuzana, Ing. 037 7910 147

Odbor správy majetku

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Vereš Martin, Ing. (Riaditeľ odboru) 037 7910 146 +421 918 996 005

Oddelenie vnútornej správy

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Cigaňák Peter, Mgr. +421908514546
Čoknay Róbert
Kocian Juraj 037 7910 115
Olejník Marián 037 7910 116 +421908291246
Suchá Dagmar, Ing. 037 7910 126 +421908370718

Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Králová Lucia (Vedúca oddelenia) +421911251743
Brath Miroslav +421908291248
Čuláková Lenka
Čurgaliová Dominika, Ing. +421908291248
Gábrišová Eva 037 7910 181
Mátel Jozef, PaedDr. +421908291248
Medeková Simona 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Mráziková Janka +421908291248
Rudňanská Ľubica, Ing. 037 7910 114 +421908291247
Rumanovská Renáta +421908291248
Slováková Lenka 037 7910 181
Thomková Ľubica 037 7910 181

Oddelenie stredisko Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo Mobil  
Magová Andrea, Ing. (Vedúca oddelenia) 047/4326443 +421908291245
Boklaščuková Valéria
Bystriansky Jozef

Zodpovedná osoba

podľa čl. 38 ods. 3 poslednej vety Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Ašverusová Vladimíra, Ing. 037 7910 123

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00