Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Hotelové služby

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky hotela

Odberateľ svojím súhlasným konaním, objednaním ubytovania potvrdzuje, že sú mu nižšie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Bude šetriť zapožičaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Storno podmienky pre skupiny (3 a viac izieb)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu pobytu a dôvodu zrušenia pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia ubytovania:

  • 31 a viac dní pred uskutočnením pobytu - bez poplatku
  • 30 až 20 dní pred uskutočnením pobytu - 20 % z ceny ubytovania
  • 19 až 8 dní pred uskutočnením pobytu - 40 % z ceny ubytovania
  • 7 až 1 deň pred uskutočnením pobytu - 60 % z ceny ubytovania
  • do 24 hodín pred uskutočnením pobytu - 100 % z ceny ubytovania
  • nenastúpenie na pobyt bez uskutočneného storna - 100 % z ceny ubytovania

Storno podmienky pre jednotlivcov (max. 2 izby)
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne alebo telefonicky s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu.
Storno poplatok pre jednotlivcov sa neúčtuje.
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00