Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

 • Generálny riaditeľ IZPI
 • Referent vnútornej kontroly
  • Kancelária riaditeľa
  • Odbor centrálna jednotka AKIS
  • Odbor centrum agrárnych informácií (CAI)
   • Programová a projektová kancelária
   • Architektonická kancelária
   • Oddelenie vývoja a testovania riešení
   • Oddelenie cloudových služieb
   • Oddelenie kybernetickej bezpečnosti
   • Oddelenie informačných služieb
   • Oddelenie IT
   • Oddelenie správy sietí
  • Odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR)
   • Oddelenie siete SPP
    • Manažér MAS
    • Manažér pre monitorovanie a zber dát
    • RIZPI manažér
     • Regionálni informačno poradenskí pracovníci
   • Oddelenie NSRV SR
    • Manažér technickej pomoci a VO
    • Manažér pre komunikáciu a informovanosť
    • Koordinátor pre opatrenia
    • Koordinátor pre EIP
  • Odbor AKIS
   • Koordinátor pre medzinárodné projekty a spoluprácu
   • Koordinátor pre platformu AgriNET
   • Koordinátor pre oblasť Poradenstvo
   • Koordinátor pre oblasť Vzdelávanie
   • Koordinátor pre národné projekty
  • Odbor ekonomických činností
   • Oddelenie finančného riadenia
    • Rozpočtár / Controling
    • Koordinátor projektového riadenia
   • Oddelenie účtovníctva a personalistiky
    • Hlavný účtovník
    • Fakturant / správca pohľadávok
    • Účtovník / pokladník
    • Účtovník
    • Personalista
    • Mzdár
  • Odbor správy majetku
   • Oddelenie vnútornej správy
    • Referent vnútornej správy
    • Referent správy majetku
    • Údržbár
   • Oddelenie stredisko Lučenec
    • Údržbár
    • Chyžná
   • Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb
    • Recepčná
    • Chyžná
    • Informátor
    • Referent kongresových služieb

 

Organizačná štruktúra platná od 1.8.2023

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00