Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

IZPI

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

 • Generálny riaditeľ IZPI
  • Kancelária riaditeľa
  • Centrálna jednotka AKIS
  • Centrum agrárnych informácií (CAI)
   • Programová a projektová kancelária
   • Architektonická kancelária
   • Oddelenie vývoja a testovania riešení
   • Oddelenie cloudových služieb
   • Oddelenie kybernetickej bezpečnosti
   • Oddelenie informačných služieb
   • Oddelenie IT
   • Oddelenie správy sietí
  • Odbor Siete SPP
   • Oddelenie prierezových činností siete SPP
    • Manažér pre komunikáciu a informovanosť
    • Manažér technickej pomoci a VO
    • Koordinátor regionálnych antén
     • Regionálne antény
   • Oddelenie hlavných činností Národnej siete
    • Koordinátor pre opatrenia
    • Koordinátor pre EIP
    • Koordinátor pre MAS
  • Odbor AKIS
   • Koordinátor pre platformu AgrinNET
   • Koordinátor pre oblasť Inovácií a digitalizácie
   • Koordinátor pre oblasť Poradenstva
   • Koordinátor pre oblasť Vzdelávania
    • REF pre oblasť vzdelávania vrátane CŽV
   • Koordinátor pre oblasť Spolupráce s územím
    • Reg. centrum MIRRI SR
    • RIZPI
  • Odbor ekonomických činností
   • Finančná a mzdová účtareň
   • VO a kontrola
   • Hospodárska správa
   • Oddelenie ubytovacích a kongresových služieb
   • Oddelenie stredisko Lučenec

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00