Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

PRV SR 2014-2022

PRV SR 2014 - 2022

Na tejto stránke nájde platné dokumenty:

Vlastný dokument PRV SR 2014 - 2022

Aktuálne vyhlásené výzvy z PRV SR 2014 - 2022

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve z podopatrenia 8.3 PRV SR 2014 - 2022

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verzia 03

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Oznámenie PPA pre verejných obstarávateľov

Katalóg cien poľnohospodárskej techniky

Pre viac informácií k PRV SR 2014 - 2022 pužite webovú stránku https://www.nsrv.sk/

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00