Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Centru agrárnych informácií bolo udelené ocenenie - Pečať uznania pre aktívneho poskytovateľa dát roka 2024

CENTRUM AGRÁRNYCH INFORMÁCIÍ DOSTALO CENU „SEAL OF RECOGNITION FOR ACTIVE DATA PROVIDER OF THE YEAR 2024“. Ocenenie za prínos v oblasti spracovávania a poskytovania dát do medzinárodnej databázy AGRIS.

(https://www.fao.org/agris/badges/ADP_cert_2024.png)

OCENENIE "PEČAŤ UZNANIA PRE AKTÍVNEHO POSKYTOVATEĽA ÚDAJOV ZA ROK 2024"

Centru agrárnych informácií na Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre bolo udelené ocenenie „Pečať uznania pre aktívneho poskytovateľa dát roka 2024“. Táto pocta je ohodnotením prínosu Národného strediska AGRIS v oblasti poskytovania údajov do databázy AGRIS.

Medzinárodný systém poľnohospodárskej vedy a techniky (AGRIS) je jednou z najväčších celosvetových databáz zhromažďujúcich bibliografické informácie o vedeckých, technických a sociálno-ekonomických publikáciách v širokej škále tém súvisiacich s potravinami a poľnohospodárstvom. Databáza AGRIS poskytuje bezplatný prístup k viac ako 14 miliónom bibliografických záznamov v 187 jazykoch. AGRIS indexuje množstvo viacjazyčných informačných zdrojov: knihy, články v časopisoch, monografie, kapitoly z kníh, sivú literatúru a datasety.

Údaje do systému AGRIS poskytuje globálna sieť poskytovateľov údajov – vydavateľstvá, vlády, knižnice, akademické inštitúcie, mimovládne a medzivládne organizácie zo 150 krajín vrátane Slovenska. Centrum agrárnych informácií je sídlom Národného strediska AGRIS a je tak súčasťou dynamickej medzinárodnej siete, ktorá prispieva k podpore vedeckého výskumu na globálnej úrovni. AGRIS sprístupňuje poľnohospodársku vedu a výskum zo Slovenska širokému publiku a prispieva k ľahšiemu objavovaniu publikácií, zvyšuje viditeľnosť celosvetového výskumu krajiny a citovanosť slovenských autorov. Keďže vedecký výskum nemožno vykonávať v medzinárodnej izolácii, systém AGRIS je ďalšou z možností komunikácie slovenských odborníkov so špecialistami z iných krajín v rovnakých alebo príbuzných oblastiach pri prenose vedeckých poznatkov medzi výskumnými pracovníkmi.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00