Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Daj tomu nový život - Nevyhadzuj, znovu použi - súťaž o najoriginálnejšie dielo

SÚŤAŽ o najoriginálnejšie dielo

Téma: „Daj tomu nový život“ - Nevyhadzuj, znovu použi
Máme len jednu planétu Zem, ale do roku 2050 bude svet spotrebúvať toľko,
ako keby sme mali planéty tri.

Cieľom súťaže je vzbudiť v deťoch a mládeži záujem a povedomie o udržateľnosti
a cirkulárnej ekonomike a oceniť tie najoriginálnejšie nápady opätovného využitia (re-use)
nepotrebných alebo nepoužívaných predmetov na nový účel.

Je potrebné vlastnoručne vytvoriť „dielo“ z predmetu, ktorý by sa mohol považovať za
„odpad“ a následne vyhotoviť dve fotografie – prvú fotografiu pôvodného predmetu a druhú fotografiu novovytvoreného predmetu a zaslať ju emailom na adresu: [email protected].

Súťaží sa o hodnotné ceny.

Súťaž je verejná, súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, a to v dvoch vekových kategóriách:

  1. kategória: deti a mládež od 6 do 12 rokov
  2. kategória: mládež od 13 do 35 rokov

Súťaž je sprievodným podujatím Bioeconomy Changemakers Festivalu. Všetky potrebné
informácie nájdete tiež na nasledujúcom linku: https://lnkd.in/dPNfz-ku.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00