Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  SÚŤAŽ "Môj hlas pre Európu"

Europe Direct Nitra  vyhlasuje súťaž „Môj hlas pre Európu“  spolu s informačnými  centrami Europe Direct Českej republiky a Europe Direct Slovenskej republiky,  Zastúpením  Európskej komisie v Českej republike, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Kanceláriami Európskeho parlamentu v Českej republike a  na Slovensku.

Súťaž sa uskutoční na webových sídlach vyhlasovateľa Súťaže,
na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, prípadne inými mediálnymi prostriedkami.

Doba trvania súťaže:  Súťaž bude prebiehať od 1.2.2024 do 30.4.2024.

Cieľ súťaže:  Cieľom súťaže je prostredníctvom krátkeho videa motivovať občanov  Slovenskej republiky k aktívnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Podmienky súťaže: Súťažný tím bude 2 členný, súťažiaci musia dosahovať vek minimálne 18 rokov.

Viac informácií nájdete v Štatúte súťaže.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00