Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Čo priniesol nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy)

Čo priniesol nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy)

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára ucelené informácie o zmenách a povinnostiach vyplývajúcich z nového zákona o odpadoch účinného od 1. 1. 2016 a súvisiacich predpisov.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Odborný garant: Ing. Zuzana Balková
Program:

• Prechodné ustanovenia zákona, základné pojmy

• Rozhodnutia, evidencie, súvislosti

• Súvisiace predpisy v kontexte zákona

• Riešenie konkrétnych otázok z praxe, diskusia

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 0377910280
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00