Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Aktuálne zmeny zákona č. 394/2015 Z.z. o hnojivách platné od 1.1.2016

Aktuálne zmeny zákona č. 394/2015 Z.z. o hnojivách platné od 1.1.2016

 

Usporiadateľ:  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

“Nitrátová direktíva“ alebo dusičnanová smernica 91/676/EC je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchových aj podzemných) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Cieľom tohto seminára je poskytnúť informácie o aktuálnej právnej úprave účinnej od 1.1.2016 a o systéme HRIS (harmonizovaný registračno – informačný systém) v súlade s § 10c ods. 2 zákona č. č. 136/2000 Z. z. o hnojivách, v znení zákona č. 394/2015 Z. z. účinného od 1.1.2016 pre mimoriadnu aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach v zakázanom období.

Určené:

Podnikateľské subjekty podnikajúce v lokalitách zaradených do zraniteľných území a spadajúce pod povinnosť dodržiavať nitrátovú direktívu

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Odborný garant: Ing. Zuzana Gergeľová – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Pavol Bezák – NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Program:

Časový harmonogram:

08.30 – 09.00                      Registrácia účastníkov

09.00 – 13.30                      Prednáška, diskusia

11.15 – 12.00                      Obed

Tematický obsah:

Kolobeh dusíka v pôde (Ing. Pavol Bezák)

 • obsah dusíka v pôde
 • formy dusíka nachádzajúceho sa v pôde
 • chemizmus dusíka, jeho fixácia/defixácia
 • straty dusíka z pôdy

Legislatíva o nitrátovej direktíve (Ing. Zuzana Gergeľová)

 • informácie o zmenách, ktoré priniesol zákon č. 394/2015 Z.z.
 • nové podmienky 3. akčného programu
 • obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka v zraniteľných oblastiach
 • obdobie zákazu aplikácie hnojív s obsahom dusíka a výnimky v zraniteľných oblastiach
 • podmienky skladovania hnojív s obsahom dusíka v zraniteľných oblastiach

Systém výnimiek pre aplikáciu hnojív s obsahom dusíka v zakázanom období (Ing. Pavol Bezák)

 • informácie o harmonizovanom registračno-informačnom systéme (HRIS)
 • registrácia do systému
 • vystavovanie žiadostí na výnimku aplikácie hnojív s obsahom dusíka v zraniteľných oblastiach
 • systém spracovania požiadavky
 • diskusia
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00