Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Aktuálne pravidlá poskytovania podpôr od roku 2015

Aktuálne pravidlá poskytovania podpôr od roku 2015 - NITRA

 

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti hospodárenia a čerpania podpôr a výkonu kontrol od roku 2015.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Rozsah: 8
Organizátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y:
 
Program:

08.30 – 09.30

-  Čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014-2020

 09.30 – 11.00

Základné kritériá oprávnenosti pre schémy podpôr SPP EÚ
Schémy priamych platieb
Uplatňovanie vybraných administratívnych sankcií
Podrobnosti o rozhodnutiach týkajúcich sa notifikácií viazaných platieb
Systém krížového plnenia 2015 – 2020

 

11.00 – 12.30

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014-2020

 12.30 – 13.00 - OBED

 13.00 – 14.00

Administrácia čerpania podpôr na obdobie 2015 – 2020

14.00 – 15.00

-   Kontrola dodržiavania podmienok pre príjemcov priamych platieb a podpôr formou neprojektových opatrení

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902/920860
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]
   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00