Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie na základe oprávnenia

  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Organizátor Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 450,- €
Rozsah 120 hodín v zmysle § 33 písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z.,ako aj vyhl. MV SR č. 259/2009 Z.z. o požiarnej prevencii
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, 0905 262 103, E – mail: polak@izpi.sk
Cieľ kurzu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň  
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva vnútra podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Kategória  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00