Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie na základe poverenia MPRV SR

Predsedníctvo SR v rámci PS OECD pre pesticídy

SR prevzala svoje prvé predsedníctvo v pracovnej skupine OECD pre pesticídy. Predsedníckej funkcie sa ujala expertka MPRV SR na pesticídnu politiku Bronislava Škarbová, ktorá bola na tento post menovaná po ročnom pôsobení na podpredsedníckom poste 12. júna 2020.

Pracovná skupina pre pesticídy je platforma na výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín v rámci národných politík a medzinárodnej spolupráce v oblasti:

  • hodnotenia rizík,
  • znížovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich z aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, opeľovače
  • biopesticídov,
  • úhynov včiel vplyvom pesticídov,
  • integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom,
  • boja proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi,
  • leteckej aplikácie pesticídov,
  • digitálnych technológií a ich využitia v precíznom poľnohospodárstve a pod.

Okrem delegovaných zástupcov členských štátov sú partnermi v diskusii aj medzinárodné organizácie, akými sú EPPO, FAO, WHO a EFSA.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00