Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Nové trendy využívania poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe

NOVÉ TRENDY VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY V RASTLINNEJ VÝROBE

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

-doplniť vzdelanie účastníkov v oblasti moderného a efektívneho využívania poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
-oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi, zásadami a princípmi v systéme presného poľnohospodárstva a riadeného pohybu poľnohospodárskych strojov na poli až po vyčíslenie ekonomickej efektívnosti

Určené:

pre zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov, stredných riadiacich pracovníkov, užívateľov techniky

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y:  
Odborný garant: prof.Ing.Vladimír Rataj, PhD.-Technická fakulta SPU Nitra
Program:

1.DEŇ

9:00-10:35 Trendy v koštrukcii a výbave súčasnej poľnohospodárskej techniky (Doc.Ing.Jozef Ďuďák,CSc.)

-traktory

-samojazdné zberové stroje

-stroje na základné spracovanie pôdy,medziriadkové spracovanie a hľbkové kyprenie

-stroje na sejbu a sadenie

-stroje na hnojenie a chemickú ochranu

-stroje a technológie na zber zrnín

-stroje a technológie na zber krmovín

10:50-12:25 Systém presného poľnodospodárstva (Precicion Farming)

(Ing.Jana Galambošová, PhD.Mphil.)

-princíp a význam presného poľnohospodárstva

-výrobné prostredie a jeho variabilita

-priestorovo diferencovaný prístup na vykonávanie pracovných zásahov

12:25-13:00 obed

13:00-14:35 Navigácia a riadenie strojov na zber jazdy(Ing.Miroslav Macák, PhD.)

-požiadavky a systém vedenia stroja na smer jazdy

-navigácia pomocou systémov GNSS

-presnosť navigácie

-technické riešenia dostupné v SR

2DEŇ

9:00-10:35 Systém riadeného pohybu strojov na poli(Controlled Traffic Farming) (Ing.Jana Galambošová, PhD.Mphil.)

-princíp a význam riadeného pohybu strojov na poli

-technológia riadeného pohybu strojov po poli a jej efekty

10:50-12:25 Monitorovanie pohybu strojov a jeho využitie v manažmente výroby (prof.Ing.Vladimír Rataj, PhD.

-princíp a špecifiká monitorovania pohybu poľnohospodárskych strojov

-systémy monitorovania pohybu strojov a manažérske využitie informácii

12:25-13:00 obed

13:00-14:35 Zásady efektívneho využívania strojov v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe(prof.Ing.Vladimír Rataj, PhD.)

-efektívnosť využívania poľnohospodárskej techniky

-ekonomické efekty presného poľnohospodárstva

-prípadové štúdie porovnania klasického a presného systému využívania techniky

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]
Záväzná prihláška:  
   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00