Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Nová oznamovacia povinnosť – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (NEIS)

seminár

Forma: denná

Cieľ: Cieľom kurzu je preškolenie účastníkov o novom elektronickom systéme podávania hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Určené: Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, veľké a stredné podniky zamerané na chov hospodárskych zvierat, pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia, ktorí majú oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 4 hodiny

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Program:

  • Všeobecné informácie o fungovaní bezplatného online systému NEIS PZ WEB
  • Registrácia užívateľa, prihlásenie sa do systému, navigácia v systéme, logika a funkcionality systému
  • Odporúčaný postup práce v systéme
  • Diskusia a individuálna konzultácia

Seminár je návodom ako plniť jedným oznámením oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.

Tel.: 037/7910280,  Fax: 037/7910159, E-mail: [email protected]
 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00