Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Ekologické poľnohospodárstvo – vplyvy pôsobiace na kvalitu a efektívnosť rastlinnej výroby

Ekologické poľnohospodárstvo – vplyvy pôsobiace na kvalitu a efektívnosť rastlinnej výroby

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Vplyvom zvyšujúceho sa dopytu po biopotravinách sa ekologické poľnohospodárstvo stáva stále viac používanou formou hospodárenia. Takáto forma hospodárenia si však vyžaduje dôkladné znalosti o biológii rastlín, o zákonitostiach rastu, o vplyve rôznych faktorov pôsobiacich na rastliny. Cieľom seminára je rozobrať rôzne faktory pôsobiace v ekologickej rastlinnej výrobe tak, aby bola zabezpečená maximalizácie produkcie kvalitných potravín, so zreteľom na ochranu a regeneráciu prírodných zdrojov

Určené:

Podnikateľské subjekty hospodáriace systémom ekologického poľnohospodárstva a záujemcovia o informácie z tejto problematiky

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Odborný garant: prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc.
Program:

08.30 – 09.00  Registrácia účastníkov

09.00 – 09.45  Ekologické poľnohospodárstvo v kontexte udržateľných potravinových systémov (prof. Ing. M. Lacko – Bartošová, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

09.45 – 11.30  Osevné postupy (prof. Ing. M. Lacko – Bartošová, CSc.)

11.15 – 12.00  Obed

12.00 – 13.30  Výživa a hnojenie rastlín v ekologickom poľnohospodárstve (doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

13.45 – 15.15  Regulácia zaburinenosti v porastoch (doc. Ing. Štefan Týr, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00