Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Aktuálne zmeny v oblasti pozemkového práva

AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI POZEMKOVÉHO PRÁVA

 

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

informovať účastníkov o aktuálnych zmenách v oblasti pozemkového práva.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z oblasti pozemkového práva.

Program:

- Aktuálny stav a pripravované zmeny  z pohľadu Slovenského pozemkové fondu. Novela zákon o pozemkových úpravách účinná od 1.1. 2015 (zákon č. 363/2014 Z.z), ktorým sa majú vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Oceňovanie pozemkov.

- Právne normy upravujúce nájom (podnájom) pozemkov, so zameraním sa na problémy, vyskytujúce sa pri uzatváraní nájomných (podnájomných) zmlúv, ak  predmetom nájmu sú  poľnohospodárske pozemky.

- Skúsenosti a východiská k zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.6.2014 (postup pri obchodovaní s pôdou – predaj, kúpa, dedenie...)

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902/920860
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00