Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Medzinárodné projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Program Erasmus+ KA202 AgriSmart: Sustainability and digital skills for the agricultural sector / Udržateľnosť a digitálne zručnosti pre sektor poľnohospodárstva

Cieľom projektu je prispôsobiť poskytovanie OVP a WBL (vzdelávanie prácou) existujúcim a vznikajúcim pracovným potrebám a posilniť klimaticky inteligentné a digitálne zručnosti poľnohospodárov.

Špecifické ciele sú:

 • Navrhnúť študijný program kurzov, zameraný na klimaticky inteligentné a digitálne postupy v oblasti poľnohospodárstva, s ohľadom na súčasné a vznikajúce pracovné potreby
 • Zaviesť rôzne metódy poskytovania vzdelávania a inovatívne pedagogické zdroje s otvoreným prístupom, šité na mieru odvetvovým charakteristikám, s cieľom posilnenia poskytovania OVP a WBL.
 • Zvýšiť kapacity a rozšíriť spoluprácu medzi verejnými a sektorovými zainteresovanými stranami, podporiť integráciu rozvoja klimaticky inteligentných a digitálnych zručností do ponúk odbornej prípravy a regionálnych politík.

Cieľové skupiny:

 • Vzdelávacie inštitúcie v oblasti poľnohospodárstva
 • Lektori ponúkajúci príležitosti pre WBL
 • Študenti a pracovníci v sektore poľnohospodárstva
 • Asociácie a zástupcovia sektoru
 • Orgány OVP
 • Miestne orgány

Trvanie projektu: december 2020- máj 2023

Partneri:

 • Universita Degli Studi di Milano (Taliansko)
 • Agroinštitút Nitra (Slovensko)
 • Exelia E.E. (Grécko)
 • Innovela sprl (Belgicko)
 • Stowarzysenie ARID (Poľsko)
 • Deula- Nienburg GmbH (Nemecko)

Webstránka projektu

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00