Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Online prenos: Eko-schémy ako nový typ priamych platieb v programovom období 2023 – 2027

Poskytnuté informácie a odpovede reflektujú na aktuálny stav schvaľovania Strategického plánu SPP 2023 – 2027 a súinterpretáciou ustanovení pripravovaných návrhov nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve vo forme priamych platieb a nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality. Poskytnuté informácie a odpovede neprejudikujú finálnu verziu predmetných nariadení vlády a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00