Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy chovu včiel

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel

Určené:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti chovu včiel

Rozsah: 56 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 5. 5. 2016 - 27. 5. 2016

Termíny sústredení:
1. sústredenie 5. – 7. máj 2016
2. sústredenie 19. – 21. máj 2016
3. skúška 27. máj 2016
Spolu: 7 dní - výuka vo štvrtok a v piatok popoludní (13.00 – 20.00) a v sobotu (8.00 – 18.00)

Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.
Program:

Úľ a jeho časti

Teoretická časť - historický vývoj včelích obydlí; úľ a jeho časti; úle používané na chov včiel u nás a v zahraničí; príslušenstvo úľa; kočovný voz, včelnica, včelín.

Praktická časť - zhotovovanie rámikov; základné opravy a dezinfekcia úľov a úľového príslušenstva; výhody a nevýhody kočovného voza, včelnice, včelína pri praktickom včelárení.

Včelárske pomôcky

Teoretická časť - význam včelárskych pomôcok používaných pri práci so včelami; význam pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Praktická časť - používanie včelárskych pomôcok pri práci so včelami; používanie včelárskych pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Včelstvo

Teoretická časť - charakteristika a význam matky, robotníc a trúdov; charakteristika a význam včelieho plodu, včelieho diela a zásob.

Praktická časť - rozpoznávanie matky, trúdov a robotníc; rozpoznávanie otvorených a zatvorených včelích plodov; rozpoznávanie medových a peľových zásob.

Včelia pastva

Teoretická časť - význam opeľovania a základné pojmy súvisiace s opeľovaním; charakteristika nektáru, medovice a peľu; najvýznamnejšie zdroje nektáru, medovice a peľu.

Praktická časť - rozpoznávanie najvýznamnejších zdrojov nektáru, medovice a peľu; zhodnotenie výdatnosti včelej pastvy na základe váženia pomocou úľovej váhy.

Včelie produkty

Teoretická časť - priama a nepriama produkcia včiel; chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti včelích produktov; význam včelích produktov.

Účastnícky poplatok: 348 € pri platbe bankovým prevodom vopred, pri platbe v hotovosti 350  €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]
Poznámka: Podmienka účasti na kurze : Lekárske potvrdenie o absencii alergie na včelí jed !!!
Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2014/95/3
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
!!!POČET MIEST OBMEDZENÝ Z KAPACITNÝCH DÔVODOV PRAKTICKEJ VÝUČBY!!!
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00