Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Objednávky

Objednávky

2023
Dátum zverejnenia Popis objednaného plnenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia PDF
01.12.2023 obedy 30.11.2023 pre lektora a účastníkov Kaštieľ Mojmírovce a.s. 951 15 Mojmírovce 919 IČO:34104780
01.12.2023 lektorská činnosť 6.12.2023 ARPenviro s. r. o. Padáň 3176 929 01 Padáň IČO:46560181
01.12.2023 obed 23.11.2023 pre účastníkov a lektora, obed 24.11.2023 pre účastníkov a lektora Kaštieľ Mojmírovce a.s. 951 15 Mojmírovce 919
01.12.2023 Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru z územia MAS CEDRON - NITRAVA "Spevácka skupina ÚSMEV" v počte 2 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 375,- EUR) počas dňa 02.12.2023., Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru z územia MAS CEDRON - NITRAVA"Veselé TRIO" v počte 6 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 100,- EUR) počas dňa 02.12.2023 a dňa 03.12.2023., Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru z územia MAS CEDRON - NITRAVA" OZ spevokol Nádej" v počte 1 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 450,- EUR) počas dňa 02.12.2023. Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA Cintorínska ulica 1452/11 951 15 Mojmírovce IČO: 42051983 DIČ: 2022364003 IBAN: SK18 5600 0000 0008 8470 0001
01.12.2023 Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru "Ondrochovská partička" v počte 4 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 150,- EUR) počas dňa 02.12.2023 a dňa 03.12.2023. Obec Lipová Lipová č. 203 941 02 Lipová IČO: 00309044 DIČ: 2021059392 IBAN: SK58 0200 0000 0001 7192 9172
01.12.2023 Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru "FSS Komňackí mládenci" v počte 2 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 225,- EUR) počas dňa 02.12.2023. Obec Komjatice Nádražná 97/344 941 06 Komjatice IČO: 00308994 DIČ: 2021059370 IBAN: SK75 0200 0000 0001 7032 8172
01.12.2023 Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru "FSS Úľančanka" v počte 4 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 225,- EUR) počas dňa 03.12.2023. Obec Úľany nad Žitavou Hlavná 51 941 03 Úľany nad Žitavou IČO: 00800236 DIČ: 2021059634 IBAN: SK54 0200 0000 0001 6842 0172
01.12.2023 Národná sieť rozvoja vidieka SR za účelom propagácie PRV SR 2014 – 2022 a NSRV SR počas vianočných trhov – podujatie Vianoce na Agráči, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, si u Vás objednáva vystúpenie folklórneho súboru "Mužská spevácka skupina Váraďani" v počte 2 ks, v trvaní 20 minút / 1 vystúpenie (t.j. 0,3333 hodiny, jednotková cena za hodinu 210,- EUR) počas dňa 02.12.2023. Mestské kultúrne stredisko Šurany SNP 16 942 01 Šurany IČO: 00515663 DIČ: 2021059502 IBAN: SK68 0900 0000 0000 3474 5537
29.11.2023 Pečiatka P 60 Kontrola vecnej správnosti dokladu, Pečiatka P 60 Základná finančná kontrola, Pečiatka Printer C 10 Oľga Mezeiová Vladimír Sýkora - Microprint Výroba pečiatok Jána Mrvu 1436/36 94901 Nitra IČO: 11727837
29.11.2023 Objednávame si u Vás moderovanie sprievodného kultúrneho programu počas dvoch dní podujatia “Vianoce na Agráči“, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra, za účelom realizácie propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 a Národnej siete rozvoja vidieka SR. (merná jednotka je 1 deň) FRIENDS PRODUCTION, s.r.o. Rybárska 1281/35 949 01 Nitra IČO: 55661505 DIČ: 2122051294 IBAN: SK60 8330 0000 0025 0263 2090
29.11.2023 Slovenský chov - predplatné na rok 2024 Slovenský chov, s.r.o. Hlohovecká 2 951 41 Lužianky IČO: 36539686
29.11.2023 Roľnícke noviny - predplatné na rok 2024 Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25 949 01 Nitra IČO: 45348723
29.11.2023 Záhradkár - predplatné 3/2024-2/2025 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava IČO: 47 256 281
29.11.2023 Poľovníctvo a rybárstvo - predplatné 3/2024-2/2025 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava IČO: 47 256 281
29.11.2023 1 Sady a vinice - predplatné na rok 2024 Wynfield, s.r.o. Kasalova 590/2 949 01 Nitra IČO: 36792993
28.11.2023 Objednávame si u Vás prenájom 21 ks farmárskych stánkov na podujatí “Vianoce na Agráči“, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra: 1.) Farmársky stánok agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Výstavná 4 949 01 Nitra, Slovensko IČO: 36 855 642 DIČ: 2022506651 IČDPH: SK2022506651 IBAN: SK81 0200 0000 0030 0759 1353
28.11.2023 Objednávame si u Vás prenájom výstavnej krytej plochy pavilónu “A“ o výmere 93 m2 a služieb s tým spojených (elektroinštalačné práce – elektrické prípojky, elektrorevízne správy k elektrickým prípojkám), počas podujatia “Vianoce na Agráči“, ktoré sa uskutoční v termíne 02.12. – 03.12.2023 v priestoroch výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra, za účelom realizácie propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 a Národnej siete rozvoja vidieka SR, a to nasledovne: 1.) Prenájom krytej plochy v pavilóne "A" (merná jednotka sú m2), 2.) Elektoinštalačné práce – prívod el. energie do 3,0 kW (merná jednotka sú kusy), 3.) Elektrorevízne správy k prívodom el. energie do 9,0 kW (merná jednotka sú kusy) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Výstavná 4 949 01 Nitra, Slovensko IČO: 36 855 642 DIČ: 2022506651 IČ DPH: SK2022506651 IBAN: SK81 0200 0000 0030 0759 1353
27.11.2023 Návlečka na paplón biela, Návlečka na paplón marhuľová-široký pásik, Návlečka na paplón žltá-široký pásik, Návlečka na paplón oranžová kocka, Návlečka na paplón žltá-úzky pásik, Návlečka na paplón krémová-pásik, Návlečka na vankúš biela, Návlečka na vankúš marhuľová-široký pásik, Návlečka na vankúš žltá-široký pásik, Návlečka na vankúš žltá-úzky pásik, Návlečka na vankúš krémová-pásik, Plachta klasická, Plachta dvojplachta, Uterák biely s logom, Uterák žltý s logom, Uterák farebný, Uterák krémový, Osuška biela s logom, Osuška žltá s logom, Osuška farebná, Osuška krémová, Obrúsok 30x30 WASCO, s. r. o. Strojárenská 10, 976 46 Valaská IČO: 53 228 821 DIČ: 2121305494 IČ DPH: SK2121305494
27.11.2023 kytica pre lektorku - europoslankyňu na besedu, Gymnázium Vráble, 1.12.2023 Kvety FLORIN KARLIS SK, s.r.o. Topoľčianska 4085/82 92101 Banka (okr. /Piešťany) IČO: 51813637 DIČ:2120796370
27.11.2023 Nákup občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích kurzov v hodnote 30,00 Eur s DPH:Termín Zákon o odpadoch: 30.11.2023 (45 % z celkovej sumy); Termín NEIS - znečisťovanie ovzdušia: 06.12.2023 (30 % z celkovej sumy) Termín POR: 27.11.2023 (25 % z celkovej sumy); Billa s.r.o. Akademická 1a 949 01 Nitra IČO: 31 347 037 DIČ: 2020312503 IČ DPH: SK2020312503

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00