Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Projekty

  Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 4.1 „oblasť obnoviteľné zdroje energie"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka SR  2014-2022 (PRV) oblasť obnoviteľné zdroje energie, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Výzva sa plánuje vyhlásiť v septembri-októbri 2023.

Návrh základných parametrov výzvy vychádza z platného znenia PRV, t.j. po 11. modifikácii, ako aj návrhov riadiaceho orgánu PRV pre indexáciu cien fotovoltických panelov a doplnenia tepelných čerpadiel v rámci 12. modifikácie.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.

Termín zaslania pripomienok najneskôr do 13.9.2023, kontaktný mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00