Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Pravidlá novej SPP na obdobie rokov 2023-2027

 seminár
Forma: online
Termín/y: 20. 04. 2023
Program:

09:00 – 10:15 hod. - Neprojektové opatrenia SPP 2023 – 2027

Ing. Rudolf Trebatický, MPRV SR, riaditeľ Odboru neprojektových podpôr PRV

10:20 - 11:55 hod. - Priame platby - legislatívny rámec, štruktúra, pravidlá poskytovania podpory

Mgr. Marek Milec, MPRV SR, riaditeľ Odboru priamych platieb a správnych činností


12:00 – 13:25 hod. - Eko-schémy - celofarmová eko-schéma a zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu

Ing. Martin Beličák, MPRV SR, Odbor priamych platieb a správnych činností


13:30 – 14:55 hod - Pravidlá kondicionality - normy dobrého poľnohospodárskeho a
environmentálneho stavu pôdy, požiadavky hospodárenia

Ing. Marek Krošlák, MPRV SR, Odbor priamych platieb a správnych činností

15:00 - 16:15 hod. - Pravidlá predkladania žiadostí o priame platby                         

JUDr. Michal Sousedek, PPA, riaditeľ sekcie priamych podpôr

Ing. Ivana Glončáková,  PPA, riaditeľka odboru priamych podpôr a krížového plnenia  

 

Moderátor: Martin Jurčo, redaktor RTVS

Účastnícky poplatok: bezplatná účasť €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská, Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: [email protected], [email protected]
Poznámka: Prihlásenie:
• Prihlásiť sa môžete v termíne najneskôr do 19. 04. 2023.
• Na základe vyplnenej prihlášky Vám zašleme e-mail s informáciami o pripojení sa na online seminár.
• Online forma seminára bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy MS Teams, s jednoduchým prístupom prostredníctvom internetového linku, do diskusie sa môžete zapájať prostredníctvom mikrofónu alebo písomnou formou do chatu.

Technické požiadavky pre online formu:
• Webinár je možné spustiť na ktoromkoľvek mobilnom zariadení, PC alebo tablete cez internetový prehliadač, (Chrome, Firefox, Microsoft Edge) bez podpory inštalácie softvéru.
• Potrebné vybavenie: počítač, smartphone alebo tablet, stabilné internetové pripojenie, možnosť prehrávania zvuku (slúchadlá s mikrofónom alebo webkamera).

Technická podpora:
Peter Korpáš, 037/7910 294, [email protected]
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00