Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Medzinárodné projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Program Erasmus+ KA220-VET / Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

Hlavným cieľom projektu je aktualizovať a zlepšiť vedomosti a povedomie študentov v OVP, organizácií pôsobiacich v OVP, poľnohospodárov a ľudí pracujúcich v poľnohospodárskej výrobe v oblasti ekologického včelárstva a správneho používania chemických prípravkov na ochranu rastlín a hnojív. Zámerom projektu je vytvorenie učebných osnov a obsahu interaktívneho vzdelávania, zameraného na ekologické včelárstvo a vývoj interaktívnych tréningových materiálov a nástrojov o ekologickom včelárstve a racionálnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Vzdelávací obsah bude poskytovaný inovatívnym spôsobom s využitím nových technológií. Perfektnou technológiou na implementáciu a dosiahnutie našich cieľov je systém riadenia výučby, akým je napríklad Moodle, ktorý umožňuje pripravovať vzdelávací obsah priateľským a zároveň ľahko zvládnuteľným spôsobom pre široké spektrum príjemcov v rôznych geografických oblastiach.

Výsledky:

 

R1: BeePro Kurikulum vrátane Správy o súčasnej situácii v sektore (SoA)
  • Tento výstup bude obsahovať súhrnnú správu o situácii vo včelárstve vo všetkých partnerských krajinách – správu o súčasnej situácii v sektore, vzdelávaciu metodiku a samotné BeePro kurikulum. 
R2: Virtuálne vzdelávacie prostredie so vzdelávacím obsahom
  • Virtuálne vzdelávacie prostredie bude hlavným nástrojom na poskytovanie vzdelávacieho obsahu. Platforma virtuálneho vzdelávacieho prostredia a vzdelávací obsah budú overované počas pilotnej testovacej aktivity. 
R3: BeePro Príručka
  • Vzdelávací obsah, vyvinutý v predchádzajúcich fázach projektu, bude upravený po fáze pilotného testovania a bude tvoriť hlavnú časť príručky BeePro. Bude obsahovať aj ďalšie časti – prípadové štúdie/praktické príklady. 
 

Trvanie: 1. november 2021 - 31. október 2023


Koordinátor: 

  • Agroinštitút Nitra, SK

Partneri:

  • ARID, PL

  • CPIP, RO

  • NewEdu, SK

  • SERVIMA, ES

  • STANDO, CY

Webstránka BeePro

 

Newslettre:

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00