Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Medzinárodné projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Program Erasmus+ KA204: Projekt ApiHealth: Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health

Zámerom projektu Apihealth je navrhnúť vzdelávacie osnovy, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvoriť úplne aktualizované vzdelávacie materiály, zamerané na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne a následne umožniť zvyšovať príjmy včelárov prostredníctvom využitia včelích výrobkov v alternatívnej medicíne.

Hlavné ciele projektu APIHEALTH sú:

 • Návrh vzdelávacích osnov, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvorenie úplne aktualizovaných vzdelávacích materiálov o využití včelích produktov v alternatívnej medicíne;
 • Vytvorenie e-Learningovej platformy ApiHealth;
 • Podpora vzdelávania profesionálov v záujme rozvoja aktívneho občianstva, zamestnateľnosti a vytvárania nových podnikateľských aktivít (vrátane sociálneho podnikania), podporovať budúce vzdelávacie a kariérne možnosti pre jednotlivcov v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom;
 • Aktualizovať a zlepšovať vedomosti trénerov a podporovať súvisiace profesijné skupiny a environmentálne inštitúcie a školiace strediská v rámci vzdelávania, týkajúceho sa včelích produktov a využívania alternatívnej medicíny;
 • Vytvorenie siete zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni;
 • Zvýšenie príjmov včelárov prostredníctvom využívania včelích produktov v alternatívnej medicíne.

Trvanie: 1. november 2018 - 30. apríl 2021
Koordinátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Partneri:

 • Infocenter (BG)
 • CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI (TR)
 • STOWARZYSZENIE ARID (PL)
 • SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE (SK)
 • Asociación para el desarrollo rural de la campi?a de Jerez (ES)
 • CPIP-COMUNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA (RO)

Webstránka projektu

E-Learning ApiHealth

Facebook

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00