Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Verejné obstarávanie do 30.6.2013

Zákazka s nízkou hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou

IV. štvrťrok 2011

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 2 633,19 € Dodávka a montáž plastových okien Ing. Richard Kraus, Vinohradská 55, 941 06 Komjatice
2. 7 879,44 € Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia CHLADPAL Michal Palatický, 951 15 Mojmírovce 854
3. 12 728,00 € Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže Patrik Foltys PF-COMP, Cabajská 6, 949 01 Nitra
4. 1 554,62 € Nákup čerpadiel TECHNOPOINT SANITRENDS s.r.o., Puchovská 16, 835 05 Bratislava
5. 11 628,06 € Výmena okien a dverí, školiace stredisko Lučenec PRP- Plasty s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
6. 7 769,90 € Oprava fasády, školiace stredisko Lučenec PRP. Plasty s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
7. 1 541,40 € Nákup posteľnej bielizne Bc. Mária Žemberova-Marimpex, Bratislavská 21, 949 11 Nitra
8. 3 223,00 € Dodávka a montáž serveru Patrik Foltys PF-COMP, Cabajská 6, 949 01 Nitra
9. 1 707,00 € Dodávka a montáž kamerového systému MOREZ GROUP, a.s. Novozámocká 89, 949 05 Nitra 5
10. 7 767,41 € Dodávka a montáž digitálnej telefónnej ústredne- hotel Patrik Foltys PF-COMP, Cabajská 6, 949 01 Nitra
11. 19 381,79 € Rekonštrukcia tlmočníckych kabiniek na kancelárie Ing. Richard Kraus, Vinohradská 55, 941 06 Komjatice
12. 9 900,00 € Výroba a montáž nápisu „Hotel Agroinštitút“ HANTON - svetelné reklamy s.r.o., Dr. Pantočku 335, 955 01 Topoľčany

I. štvrťrok 2012

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1 1 736,28,- € Stravné poukážky Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičová 8
P.O.Box 21
820 15 Bratislava

II. štvrťrok 2012

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1 1 250,- € za audit účtovnej závierky RENAUDIT CONSULTING, s.r.o.
Vajanského 3, 949 01 Nitra
2 1 200,- € Odborná spôsobilosť Agentúra pre poradenstvo
a obstarávanie KLIENT s.r.o.
Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
3 2 875,- € Odstránenie havarijnej poruchy na kanalizácii INSTALLER s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava
4 1 447,86,- € Stravné poukážky Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičová 8
P.O.Box 21, 820 15 Bratislava

III. štvrťrok 2012

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1 1 148,- € Technické zabezpečenie didaktickej a výpočtovej techniky - projekt Slovenská poľnohospodárska
univerzita
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
2 1 534,- € Prenájom didaktickej techniky - projekt KVANT spol. s.r.o.
FMFI UK Mlynská dolina 0
842 48 Bratislava
3 2 600,- € účasť výstava AX 2012 Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra 1

IV. štvrťrok 2012

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1. 1 496,- € služby Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 949 01 Nitra 1
2. 1 920,- € stravovanie SLOVRESTAV, spol. s.r.o. Svätoplukovo námestie 4       949 01 Nitra
3. 1 148,- € Technické zabezpečenie didaktickej a výpočtovej techniky projekt   Slovenská poľnohospodárska    univerzita    Tr. A. Hlinku 2    949 76 Nitra
4. 2 058,48 € Kancelárske potreby projekt KM office spol. s.r.o. Dvorčianska 72 949 05 Nitra
5. 1 600,- € Odborná spôsobilosť Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o. Za Ferenitkou 23 949 01 Nitra
6. 1 220,16 € Stravné poukážky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8 P.O.Box 21 820 15 Bratislava
7. 1 390,- € Tlač informačnej brožúry Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 949 01 Nitra 1
8. 1 666,67 € Občerstvenie SLOVRESTAV, spol. s.r.o. Svätoplukovo námestie 4 949 01 Nitra
9. 1 240,- € Tlač informačnej brožúry Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 949 01 Nitra 1
10. 2 340,- € Strava a občerstvenie projekt MVDr. Ján Hrubovčák Ploské/Ortáše 12 044 45 Košice- okolie
11. 2 165,- € Ubytovanie projekt Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 041 77 Košice
12. 3 020,20 € Výroba CD, balenie, expedícia projekt DISKUS, s.r.o. Víťazná 234 958 04 Partizánske 4

I. štvrťrok 2013

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1. 1 156,87 € časopis Ústav zemědelské ekonomiky a informácii, Praha
2. 1 085,- € tovar Ing. Ľudovít Ligač – KSM, Nitra
3. 1 086,75  € tovar ESET, spol. s r.o.
4. 1 271,40 € stravné poukážky EDENRED Slovakia, s.r.o., Bratislava

II. štvrťrok 2013

P. č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia uchádzača
1. 1 420,- € audítorská činnosť RENAUDING CONSULTING, s.r.o. Nitra
2. 55 700,- € rekonštrukcia výťahu HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra
3. 1 777,40 € stravné lístky EDENRED SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
4. 2 250,- € služby Hotel DIXON VIVATEX Šport Banská Bystrica
5. 2 380,- € stravné lístky EDENRED SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
6. 1 002,30 € tovar DOUBLE N, s.r.o. Bratislava
7. 1 040,- € opakované skúšky výťahov HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00