Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: online a prezenčná
Cieľ:

Kurzom je možné splniť podmienku vyplývajúcu z Nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb ako prílohu k žiadosti o priame platby na pôdu na rok 2024 podávanú v termíne najneskôr do 15. 5. 2024.

Určené:

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada o komplementárnu podporu príjmu pre mladého poľnohospodára v zmysle § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, veterinárstvo, lesníctvo alebo ochranu životného prostredia.

Rozsah: 38 hodín
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra
Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.

V prípade, že si zvolíte online formu výuky, je potrebné sa záverečného testu zúčastniť osobne v Nitre!

 

Účastnícky poplatok: 288  €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]
Poznámka: Predpokladaný termín realizácie kurzu: koniec roku 2023, resp. začiatok roku 2024. Na základe prihlášky Vás budeme informovať o konkrétnom termíne realizácie kurzu.

Poplatok za kurz uhraďte až po výzve na úhradu!

V prípade, že si kurz hradíte z vlastných finančných prostriedkov, použite nasledovné platobné údaje:
č. účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 002,
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): (Ak nemáte IČO uveďte Vaše meno a priezvisko)

Poplatok za kurz nezahŕňa ubytovanie, v prípade Vášho záujmu si ubytovanie u nás môžete rezervovať: t. č.: 037/7910 111, e-mail: [email protected]
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00