Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Oznamovacia povinnosť – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (NEIS)

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom kurzu je preškolenie účastníkov o novom elektronickom systéme podávania hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Určené:

Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, veľké a stredné podniky zamerané na chov hospodárskych zvierat, pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia, ktorí majú oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Rozsah: 4 h /možnosť prihlásiť sa aj ONLINE/
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 9:00 hod do 13:00 hod
Termín/y: 24. 1. 2024
Odborný garant: Ing. Monika Jalšovská - špecialista v oblasti používania NEIS PZ WEB (Národný Emisný Informačný Systém)
Program:
  • Všeobecné informácie o fungovaní bezplatného online systému NEIS PZ WEB
  • Registrácia užívateľa, prihlásenie sa do systému, navigácia v systéme, logika a funkcionality systému
  • Spôsob vyplnenia údajov, odstraňovanie chýb, postup oznámenia údajov za časť roka, nastavenia používateľského konta, legislatívne pozadie
  • Diskusia a individuálna konzultácia

Seminár je návodom ako plniť jedným oznámením oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

VZNIKÁ NOVÁ POVINNOSŤ PODÁVANIA ELEKTRONICKÝCH  ROČNÝCH HLÁSENÍ o zdrojoch znečisťovania ovzdušia do národného emisného informačného systému (NEIS) pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečistenia

Od 1.1.2019 je možné podávať hlásenia len elektronicky

Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 84 €; pri platbe v hotovosti 86 € €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online. Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 023 špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): V cene účastníckeho poplatku je obed, občerstvenie a organizačné náklady. Prihlášku zašlite najneskôr do 23.1.2024
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00