Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4 Nitra
 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

IZPI Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov na základe odst.9 § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Určené:

bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4 Nitra
Termín/y: 4. 9. 2023 - 5. 9. 2023
Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Program:

 

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z. Príloha č.2 na: 1.zmeny v požiadavkách uvedených v I.časti a II.časti, 2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti, 3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Účastnícky poplatok: 90,- €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby
Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy.
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00