Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zameranej na princípy integrovanej ochrany proti škodcom

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Oboznámiť farmárov s princípmi integrovanej ochrany proti škodcom v súlade s § 43 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhláškou MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom (IPM) a o jej uplatňovaní ako aj o pripravovaných zmenách v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Rozsah: 6
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, Kongresová sála (prípadne miestnosť A2), registrácia od 8.30
Termín/y: 19. 11. 2019
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
Program:

Program:

09.00 – 9.15 Otvorenie – Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR,  podpredsedníčka  pracovnej   skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy

9.15 – 10.00 Základné látky v ochrane rastlín – Ing. Božena Šoltysová, PhD., NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

10.00 – 10.45 Všeobecné princípy IPM – Ing. Alena Škuciová, ÚKSÚP

10.45 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.30 Princípy IPM pre poľné plodiny – Ing. Andrej Hnát, NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

11.30 – 12.00 Princípy IPM v ovocinárstve – Ing. Matúš Granec, MPRV SR

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 13.30 Princípy IPM v pestovaní zeleniny – Mgr. Martin Pastirčák, PhD., NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby

13.30 – 14.00 Princípy IPM v pestovaní zeleniny v skleníkoch – Ing. Peter Vrabček, ÚKSÚP

14.00 – 14.30 Princípy IPM a prax – Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP

14.30 – 14.45 Pripravované zmeny v oblasti prípravkov na ochranu rastlín – Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR

15.00 Záver seminára

Účastnícky poplatok: bezplatne €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: [email protected]
Poznámka: Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

1. Informačný a vzdelávací seminár je bezplatný. Účastníci budú mať k dispozícii občerstvenie a študijný materiál.
2. Registrácia účastníkov v mieste konania kurzu od 8.30 hod.
3. Prihlásiť sa môžete elektronicky najneskôr jeden deň pre začiatkom kurzu prostredníctvom www stránky www.agroinstitut.sk. V časti Aktuálne termíny pre kurzy a semináre si vyhľadáte názov ZÁSADY DOBREJ PRAXE V OCHRANE RASTLÍN ZAMERANEJ NA PRINCÍPY INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM, otvoríte si ho kliknutím na názov, zobrazí sa Vám základná informácia o kurze a v spodnej časti je online prihláška, ktorú vyplníte a odošlete. Následne Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom nasledujúceho linku: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/.
5. V prípade, že máte záujem o ubytovanie v termíne konania semináru, uveďte poznámku v e-maile (žiadam o rezerváciu ubytovania v danom termíne), alebo si môžete rezervovať ubytovanie prostredníctvom linku: http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/.
Cena za dvojlôžkovú izbu vrátane raňajok: 26€/osoba. Pri ubytovaní je potrebné na recepcii informovať recepčnú o tom, že ste zo vzdelávacieho podujatia.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00