Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Prípravný kurz pre bezpečnostných technikov ku skúške na NIP

Usporiadateľ: IZPI, Akademická 4 Nitra
 školenie
Forma: denná
Určené:

Odborne spôsobilé osoby- bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika do 31.12.2022 budú musieť požiadať NIP SR o vykonanie skúšok. V prípade, že takéto odborne spôsobilé osoby, nepožiadajú NIP SR o vykonanie skúšky do konca legislatívnej doby, takéto osvedčenie stráca platnosť. Osvedčenie BT vydané pred 1.1.2023 stráca platnosť najneskôr 1.1.2025.

Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: IZPI, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 12. 9. 2024 - 13. 9. 2024
Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 96 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú., IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 026
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška prevodom na účet
 v hotovosti pri prezenciiPotrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00