Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Vidiecky parlament na Slovensku s obcou Hrušov a partnermi vyhlasujú 22. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2023“

Do súťaže môže byť nominovaná žena, ktorá svoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

1. žena roka – aktivistka / pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, neformálna skupina)

2. žena roka – politička / pôsobí v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

3. žena roka – podnikateľka / podniká na vidieku, zamestnáva ľudí z vidieka

4. žena roka – remeselníčka / venuje sa tradičnému slovenskému ľudovému remeslu

Nominovať môžete aj elektronicky cez  https://forms.gle/8s7sqhcgzYxzan2t8

Nominácie  posielajte do 30. septembra   2023 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:[email protected],  [email protected], 0915 446 538

Konferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude  13. októbra 2023 v obci Hrušov okres Veľký Krtíš

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00