Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: Klimatická kríza v centre pozornosti

Klimatická kríza predstavuje rastúcu hrozbu pre našu potravinovú bezpečnosť. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) privítala laureáta Nobelovej ceny za fyziku Giorgia Parisiho, ktorý sa pripojil k Aliancii laureátov Nobelovej ceny za potravinovú bezpečnosť a mier, advokačnej skupine, ktorej cieľom je posilniť prácu FAO v boji proti globálnemu hladu.

Parisi je odborník na ťažko modelovateľné komplexné systémy, ako sú kŕdle škodcov, akciové trhy alebo počasie. Parisi, rodák z Ríma, získal v roku 2021 Nobelovu cenu za "objav súhry neporiadku a fluktuácie vo fyzikálnych systémoch od atómových po planetárne".

"Práca profesora Parisiho významne prispieva k nášmu pochopeniu klimatickej krízy a k upozorňovaniu na dôsledky ľudského správania a neefektívneho využívania prírodných zdrojov," povedal generálny riaditeľ FAO QU Dongyu na virtuálnej ceremónii v Ríme.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00