Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  Informácia o konaní IX. slovenských rastlinolekárskych dní

Pozývame Vás na v poradí už IX. slovenské rastlinolekárske dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. a 12. októbra 2022 v Nitre. Nosnou témou tohtoročných rastlinolekárskych dní je téma s názvom „Kam kráčaš, ochrana rastlín?“. Rastlinolekárske dni prebiehajú formou medzinárodnej konferencie.

Konferencia predstaví viaceré nové trendy, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe a jednoznačne prispievajú k znižovaniu spotreby prípravkov na ochranu rastlín. Sú to: digitalizácia a senzorová technológia, využívanie robotov a dronov a niektoré ďalšie. Všetky tieto trendy majú prispieť k cielenej aplikácii prípravkov, k nižšej záťaži životného prostredia, k zníženiu rezíduí v potravinách a k zníženiu negatívneho vplyvu na necieľové organizmy. Ak hovoríme o robotizácii v ochrane rastlín, tak treba vyzdvihnúť aj zníženie vplyvu rizika z prípravkov na operátora, ktorý je často vystavený ich negatívnemu vplyvu.

Okrem domácich odborníkov účasť prisľúbili odborníci z Českej republiky, Holandska, Maďarska, Rakúska a predstavitelia zastupujúci CropLife Europe, ktorá sídli v Bruseli.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00