Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: Výhody digitálneho poľnohospodárstva pre všetkých: FAO sa pripája k Digital Public Goods Alliance

Rím – Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa stala členom Digital Public Goods Alliance. Táto skutočnosť posilňuje záväzok FAO rozvíjať a presadzovať digitálne verejné statky, ktoré môžu napomôcť dosiahnuť udržateľné agropotravinárske systémy a prispejú k cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Aliancia Digital Public Goods Alliance (DPGA) je iniciatíva viacerých zainteresovaných strán, ktorej poslaním je urýchliť dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja v krajinách s nízkymi a strednými príjmami uľahčením vývoja, využívania a investovania do digitálnych verejných statkov. Digitálne verejné statky (DPG) sú softvér s otvoreným zdrojovým kódom, modely umelej inteligencie (AI), otvorené štandardy a otvorený obsah, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele SDG.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00