Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: Predstavujeme Desaťročie rodinného poľnohospodárstva OSN

Desaťročie rodinného poľnohospodárstva OSN na roky 2019 – 2028 má za cieľ vniesť nové svetlo do toho, čo znamená byť rodinným poľnohospodárom v rýchlo sa meniacom svete, a viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohráva pri odstraňovaní hladu a formovaní budúcnosti potravín. Rodinné poľnohospodárstvo ponúka jedinečnú príležitosť zaistiť potravinovú bezpečnosť, zlepšiť živobytie, lepšie hospodáriť s prírodnými zdrojmi, chrániť životné prostredie a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, najmä vo vidieckych oblastiach. Vďaka svojej múdrosti a starostlivosti o Zem sú rodinní poľnohospodári aktérmi zmien, ktoré potrebujeme na dosiahnutie sveta bez hladu, vyváženejšej a odolnejšej planéty a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00