Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: DNA vody - Úloha vody a sekvenovania genómu pri ochrane zdravia ľudí, zvierat a ekosystémov

23.08.2022, Voda je jedným z najcennejších zdrojov sveta. Spája nás a je nevyhnutná pri všetkom, čo robíme. Voda je tiež životne dôležitá pre poľnohospodárstvo, chov dobytka, rybné hospodárstvo a kľúčová pre produkciu potravín, potravinovú bezpečnosť a zdravie.

Podľa najnovšej správy FAO o stave svetových pôdnych a vodných zdrojov sa však globálna kvalita vody zhoršuje alarmujúcim tempom a pôda a vodné zdroje celého sveta sa nachádzajú v bode zlomu.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00