Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: Kríza v dôsledku COVID-19: kľúčom k obnove je rozšírenie sociálnej ochrany vidieckeho obyvateľstva

Rím – Posilnenie sociálnej ochrany vidieckeho obyvateľstva je nevyhnutným predpokladom udržateľného, ​​inkluzívneho a trvalého zotavenia po COVID-19 a musí byť hlavným bodom post-pandemických politík obnovy, vyhlásil QU Dongyu, generálny riaditeľ FAO, na Globálnom fóre pre obnovu.

Vzhľadom na množstvo problémov, ktorým čelia ľudia na vidieku akými sú odľahlosť, nízke a nepravidelné príjmy v dôsledku sezónnosti agropotravinárskych činností, nemá vidiecke obyvateľstvo primeraný prístup k službám sociálnej ochrany, najmä k príspevkovým, uviedol generálny riaditeľ FAO a poznamenal, že ľudia na vidieku boli najviac zasiahnutí dopadmi pandémie COVID-19, čo vedie k ďalšiemu prehlbovaniu nerovnosti medzi tými, ktorí majú prospech zo zdravotnej a sociálnej ochrany, a tými, ktorí k nej prístup nemajú.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00