Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Workshop vytváranie siete demo-fariem a Workshop vytvorenie biohospodárskeho HUB-u na Slovensku

18.10.2023 - Workshop vytváranie siete demo-fariem a biohospodárskeho HUB-u na Slovensku

18.10.2023 sme na IZPI spoločne s Bioeconomy Cluster zorganizovali zaujímavé podujatie venované vytváraniu siete demonštračných fariem na Slovensku a vytvoreniu biohospodárskeho hub-u na Slovensku.

  • Workshop vytváranie siete demo-fariem na Slovensku
  • Workshop vytvorenie biohospodárskeho HUB-u na Slovensku

Na IZPI sme v tejto súvislosti mohli privítať pána Martina Mistra z Výzkumného ústavu meliorácií a ochrany pôdy (CZ), ktorý nám predstavil existujúci systém demonštračných fariem v Českej republike a taktiež aj prof. Pavla Alexyho, ktorý nám zaujímavo porozprával o inovatívnom materiáli, 100 % biodegradovateľnom NonOilene , o ktorom ste už isto počuli.

Sme nesmierne radi, že sme na tomto podujatí mohli privítať odborníkov zo širokého spektra biohospodárstva a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí rozbehnúť obe z iniciatív – sieť demonštračných fariem na Slovensku a aj vytvorenie biohospodárskeho hub-u.

Ak by ste mali záujem byť demonštračnou farmou, tzn. robíte niečo inak/inovatívne a máte chuť sa podeliť o svoje know-how, alebo chcete robiť niečo inak, kontaktujte v tejto súvislosti ohľadne ďalších informácií Bioeconomy Cluster.

Viac informácií o sieti demonštračných fariem nájdete na: https://bioeconomy.sk/projekty/cee2act-2/

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00