Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Workshop Prenos skúseností z medzinárodných projektov do tvorby poľnohospodárskej politiky

17.08.2023 - Workshop Prenos skúseností z medzinárodných projektov do tvorby poľnohospodárskej politiky

v prvý deň konania výstavy Agrokomplex 2023 sa na pôde IZPI uskutočnilo podujatie k prenosu poznatkov z medzinárodných projektov do tvorby poľnohospodárskej politiky. Ako uviedol Daniel Ács, zástupca Bioeconomy Clustra a organizátor podujatia, slovenskí partneri sú už dnes súčasťou európskych projektov, v ktorých sa vytvára európska sieť demonštračných fariem, pripravujú sa modely na podporu uhlíkového hospodárstva a vyvíjajú sa nové potravinárske produkty s vyššou pridanou hodnotou.

Cieľom podujatia bolo nájsť spoločné prieniky s prioritami jednotlivých sekcií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré boli na podujatí odprezentované. Diskusia sa zamerala aj na potrebu zapojenia sa do európskeho partnerstva pre agroekológiu, školenia pôdohospodárskych poradcov v oblasti klimatickej zmeny, a na tvorbu nových hodnotových reťazcov z poľnohospodárskej biomasy v rámci biohospodárstva.

Ako sa zhodli účastníci, pestrá paleta európskych projektov, na ktorých slovenskí partneri participujú, je dobrým prísľubom pre plodnú budúcu spoluprácu praxe, výskumu a tvorcov politík.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu CO-FRESH financovaného z programu Horizont 2020 v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00