Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Udržateľná Nitra - prezentácia CJ AKIS na aktivite

17.06.2023 - Udržateľná Nitra - prezentácia CJ AKIS na aktivite

Udržateľnosť je dôležitou témou dneška, ktorá sa však stále opomína. Pracovníci TIC Nitra preto prizvali IZPI na Happening pod názvom „Udržateľná Nitra“, ktorého cieľom bolo prízvukovať všeobecnej verejnosti dôležitosť problematiky. V priestoroch TIC Nitra na Pešej zóne a v priestoroch prevádzky Sekáč na Kupeckej ulici sa dňa 17.6.2023 (sobota) zišli viaceré inštitúcie, aby každá predstavila svoje snahy a aktivity aj v tomto smere. Zároveň vznikla platforma na nenásilné prezentovanie činností a aktivít zúčastnených inštitúcií medzi širokou verejnosťou. Podujatia sa okrem IZPI zúčastnilo aj TIC Nitra (v úlohe organizátora),  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy SPU v Nitre, Nitrianske komunálne služby, Domov Creativity a ďalšie inštitúcie (viď plagát podujatia).

Okrem informačných materiálov si mohli účastníci podujatia vysúťažiť aj vecné ceny (propagačné materiály z Odboru siete SPP a drobné propagačné materiály z Europe Direct Nitra a IZPI). Pre deti sme mali v rámci podujatia pripravené vedomostné kvízy o udržateľnosti, včelách, kreatívne dielne a tvorivé aktivity týkajúce sa udržateľnosti, aby si deti uvedomili dôležitosť reuse (znovupoužitia) aj dosahy ľudskej aktivity na znečistenie, zmenu klímy a život na Zemi celkovo. Deti si mohli vystrihnúť a vymaľovať včelu resp. vyrobiť medailu s motívom včely alebo zemegule. Okrem toho boli účastníci podujatia informovaní aj o medzinárodných projektoch, ktorým nositeľom je IZPI, buď to v roli koordinátora alebo partnera projektu. Na príprave materiálov a tvorivých aktivít pre deti do informačného stánku na podujatie sa podieľali spoločne zamestnanci CJ AKIS, Odboru siete SPP a Odboru AKIS.

Záver aktivity: Máme za to, že podujatie drobne zvýšilo povedomie o IZPI ako o novovzniknutej inštitúcii. Bohužiaľ, bolo určené prevažne pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi, čo nie je cieľová  skupina IZPI ako takého a ani cieľová skupina CJ AKIS. Aj keď udržateľnosť je témou, ktorou sa musíme aj vzhľadom na ciele politík EÚ zameriavať, musí byť táto téma spojená s našou cieľovou skupinou. V rámci networkingu CJ AKIS sa preto odporúčame do budúcna zameriavať na kľúčových hráčov systému AKIS a sústrediť sa na networking s poradcami, akademickou sférou, nositeľmi inovácií a inovatívnych projektov v oblasti bioeconomy.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00