Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Účasť na odbornom seminári pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy)

15.11.2023 - Účasť na Odborom seminári pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy) a prezentácie vedeckých projektov  riešených v rámci EU projektu EJP SOIL

Odbor CJ AKIS sa zúčastnil odborného seminára pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy) a prezentácie vedeckých projektov riešených v rámci EU projektu EJP SOIL. Hlavným organizátorom odborného semináru bolo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len NPPC), konkrétne Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Odborný seminár sa zrealizoval aj vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia dňa 5.7.2023 predstavila európsku legislatívu na ochranu pôdy v EÚ, ktorej cieľom je zabezpečiť ochranu pôdy na Európskej úrovni.

NPPC je súčasťou konzorcia EJP SOIL zameraného na ochranu a zdravie pôdy. Po úvodnom slove a privítaní účastníkov p. Polovkom (generálny riaditeľ NPPC), p. Bezák (zástupca generálneho riaditeľa NPPC) predstavil  hlavný cieľ projektu EJP SOIL – vybudovať celoeurópsky rámec pre klimaticky inteligentné a udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy. Výstupom spomínaného projektu by mali byť poznatky, nástroje a integrovaná komunita, ktoré podporia klimaticky inteligentný udržateľný manažment poľnohospodárskej pôdy.

Seminár predstavil tvorcom politík, výskumníkom a odborníkom z oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia, ale aj farmárom a verejnosti obsah pripravovanej smernice na ochranu pôdy v EÚ. Okrem iného sa v rámci panelovej diskusie porovnávala naša národná legislatíva so smerovaním EÚ, získali sme informácie o pôde, zdraví pôdy a o monitorovaní zdravia pôdy na Slovensku. 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00