Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Účasť na aktivite Podpora biohospodárstva v regiónoch SR

11.10.2023 - Účasť na aktivite Podpora biohospodárstva v regiónoch SR

Predstavitelia IZPI sa zúčastnili online aktivityPodpora biohospodárstva v regiónoch SR s cieľom získania prehľadu o aktuálnych projektoch z oblasti biohospodárstva riešených v podmienkach SR.

Aj v oblasti biohospodárstva sa prejavuje veľká roztrieštenosť projektov, ktoré oblasť bioeconomy riešia len čiastkovo. Problémom (nielen Slovenska) je slabá vzájomná informovanosť o činnostiach a aktivitách jednotlivých riešených projektov a teda malá možnosť vytvárať synergie medzi nimi. Práve diseminačné aktivity (vrátane online workshopov a seminárov) sú dobrým prostriedkom na účel informovania jednotlivých hráčov biohospodárstva o aktivitách, ktoré sa na Slovensku vykonávajú. V rámci workshopu nastala vzájomná výmena kontaktov medzi jednotlivými inštitúciami zúčastnenými na workshope za účelom budúcej vzájomnej spolupráce.

Podstatná časť workshopu bola tiež venovaná aj diskusii zúčastnených. IZPI informovalo o svojej činnosti. Účastníci workshopu sa pomerne kriticky vyjadrovali smerom k nefunkčnému systému poradenstva na Slovensku. Zároveň IZPI informovalo o novo-otvorených pobočkách a zastúpení IZPI v jednotlivých regiónoch. Taktiež IZPI informovalo o aktivitách v rámci budovania AKIS – zriadenie Steering Committee a v rámci toho tzv. Focus Groups. Špeciálna pozornosť bola venovaná focus group so zameraním na demonštračné farmy a inovácie. Focus Groups môžu byť do budúcna užitočnou platformou na výmenu skúseností (projektových aj tých inovačných).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00