Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie SPU - Technická fakulta

13.10.2023 - Pracovné stretnutie s prof. Ing. Zuzanou Palkovou, PhD. (SPU v Nitre, Technická fakulta)

Za účelom budovania funkčného systému AKIS realizuje Centrálna jednotka AKIS na IZPI bilaterálne stretnutia s hlavnými hráčmi AKIS na Slovensku. Nakoľko SPU v Nitre je dôležitým hráčom v rámci systému AKIS na Slovensku, nositeľom výskumu, inovácií a znalostí, je potreba nadviazať vzťah s jednotlivými pracoviskami univerzity.

Rozprávali sme sa o aktivitách našich pracovísk a o tom, ako efektívne do budúcna spolupracovať. Našli sme zároveň prvé spoločné body, na ktorých môžeme do budúcna stavať.

Stále platí, že vybudovať funkčný AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation System) na Slovensku je náročnou úlohou, ale dôležitou úlohou je aj aktívne počúvať aktérov AKIS na Slovensku, kam jednoznačne SPU v Nitre patrí.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00