Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie SPU - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Ústav ekonomiky a manažmentu

11.9.2023 - Pracovné stretnutie SPU - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Ústav ekonomiky a manažmentu

SPU v Nitre je dôležitým partnerom v rámci budovania funkčného AKIS-u, hlavne v oblasti znalostí, vzdelávania, inovácií a potenciálnych spoločných projektov.

Na úvodnom bilaterálnom stretnutí so zástupkyňou Fakulty ekonomiky a manažmentu bola predstavená organizačná štruktúra IZPI, proces transformácie a aktuálne úlohy jednotlivých odborov IZPI smerom k budovaniu funkčného AKIS. Taktiež, boli predstavené aktivity CJ AKIS do konca roka 2023.

prof. Kapsdorferová predstavila aktivity Fakulty ekonomiky a manažmentu (CSR projekty, Erasmus+ projekty, výučbu predmetu Projektový manažment, v rámci ktorého by univerzita rada privítala aj zástupcov z praxe, prípadne zástupcov z IZPI).

Cieľom univerzity je do budúcna vychovávať poľnohospodárskych poradcov. V tejto súvislosti by Fakulta ekonomiky a manažmentu uvítala aj aktívnu spoluprácu z IZPI – napr. v rámci prednášky predstaviť fungovanie certifikovaného pôdohospodárskeho poradenstva na Slovensku, resp. predstavenie nastavenia a fungovania AKIS na Slovensku.

V rámci SPU je tiež myšlienka založiť biznis club pre študentov, ktorí chcú začať podnikať.

prof. Kapsdorferová poukázala na absenciu dát v oblasti poľnohospodárstva (databázy) + odporučila sa nakontaktovať na Rakúsko a získať spoluprácu s Rakúskom ohľadne fungovania poradenstva v Rakúsku.

prof. Kapsdorferová spomenula tiež aktivity, ktoré sa uskutočňujú v rámci projektu i2connect, kde je SPU partnerom projektu. V tejto súvislosti by mal byť ešte distribuovaný dotazník so zameraním na poradenstvo. prof. Kapsdorferovej boli zároveň poskytnuté výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na efektívnosť poradenského systému, ktorý za účelom zlepšenia nastavenia systému certifikovaných poradcov rozposielalo MPRV SR v spolupráci s IZPI.

V rámci vzájomnej výmeny kontaktov bol poskytnutý kontakt na p. Martu Konečnú (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Brno, Česká republika). V tejto súvislosti sa aktuálne pracuje na výmene informácií s Českým partnerom ohľadne budovania AKIS na Slovensku a v Českej republike.

Záver aktivity: Potenciálne spoločné aktivity do budúcna:

  • zo strany SPU je záujem o posunutie parametrov výziev PRV na verejné pripomienkovanie – úloha NSRV SR.
  • posúvanie informácií o kurzoch, ktoré sa realizujú na IZPI a mohli by byť zaujímavé pre študentov SPU,
  • posúvanie informácií o dianí v i2connect projekte,
  • diseminácia informácií,
  • potenciálna spolupráca na biznis club-e pre študentov, spolupráca na prednáškach pre študentov – poradenský systém a budovanie AKIS-u na Slovensku.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00