Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie SPU - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

11.10.2023 - Pracovné stretnutie SPU - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Za účelom budovania funkčného systému AKIS pokračuje Centrálna jednotka AKIS na IZPI s bilaterálnymi stretnutiami s hlavnými hráčmi AKIS na Slovensku. Nakoľko SPU v Nitre je dôležitým hráčom v rámci systému AKIS na Slovensku, nositeľom výskumu, inovácií a znalostí, je potreba nadviazať vzťah s jednotlivými pracoviskami univerzity.

Zo stretnutia možno zosumarizovať nasledovný návrh na spoločné aktivity FBP SPU a IZPI:

  • vzájomná informovanosť o aktivitách pracovísk, vzájomné prezdieľavanie informácií,
  • propagácia výsledkov vedy a výskumu, ktoré sa v rámci FBP SPU produkujú v reči zrozumiteľnej pre širokú verejnosť – text k propagácii pripraví prof. Bojňanská,
  • potenciálna spolupráca s FBP SPU v aktivitách zahŕňajúcich študentov – odborné prednášky s odborníkmi zo sektora a pod.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00