Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie SmartKlaster

27.07.2023 - Pracovné stretnutie SmartKlaster

Doc. FIĽA bol na stretnutie do priestorov IZPI zavolaný skrz jeho aktívnych prepojení na akademickú sféru. V rámci budovania plne-funkčného systému AKIS je mimoriadne dôležité nadviazať aj spoluprácu s akademickou sférou, výskumom a vývojom. Aktuálne IZPI tieto vzťahy rozvinuté nemá.

Doc. FIĽA na stretnutí predstavil svoju kariérnu cestu – od akademického sveta, cez vlastnú konzultačnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá prípravou a realizáciou projektov, okrem iného aj projektov Horizont, až po aktivity Smart KLASTRA, ktorého úlohou je podporovať inovácie a inovačné SMEs na Slovensku. Krátko boli diskutované problémy, s ktorými sa aktuálne potýka akademická sféra – končiace výskumné projekty, pri ktorých nebola zabezpečená ich udržateľnosť do budúcna a s tým súvisiace prepúšťanie schopného personálu. Okrem týchto aktivít má p. Fiľa na starosti na Slovensku EIT food – projekt končí koncom roka, alebo projekt GreenTechLabs (s nemeckým koordinátorom), kde partnerskou inštitúciou bola aj SPU. Aktuálne doc. FIĽA už nepôsobí na Slovenských univerzitách, tu len má živé kontakty, ale vyučuje blokovo ekonómiu a HR na súkromnej pražskej univerzite, kde vie zabezpečiť do budúcna tiež kontakt a prípadné prepojenie aktivít, ak by zo strany IZPI vyvstala takáto potreba (univerzita je nositeľom Erasmus+ projektov).

Následne bola predstavená činnosť IZPI a jej jednotlivých oddelení a aktuálny stav budovania systému AKIS na Slovensku.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00