Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie s UKF

13.09.2023 - Pracovné stretnutie s UKF

Na úvodnom bilaterálnom stretnutí s dekanom UKF v Nitre, prof. Františkom Petrovičom, PhD. (Fakulta prírodných vied a informatiky) bola predstavená organizačná štruktúra IZPI, proces transformácie a aktuálne úlohy jednotlivých odborov IZPI smerom k budovaniu funkčného AKIS. Taktiež, boli predstavené aktivity CJ AKIS do konca roka 2023.

prof. Petrovič následne predstavil aktivity svojho pracoviska. V rámci Fakulty prírodných vied a informatiky UKF je niekoľko pracovísk, ktorých činnosť, aktivity a zameranie by mohli byť zaujímavé pre AKIS. Napr. Katedra ekosystémových služieb (vykonáva aktivity pre ŠOP SR), Katedra chémie, Katedra ekológie, Katedra geografie (oblasť: termál).

Fakulta prírodných vied a informatiky sa o.i. podieľala na hodnotenie biodiverzity pre Jaguár. Fakulta je zároveň nositeľom 3 Horizontových projektov, so zameraním na manažment cestovného ruchu, ekosystémové služby v kontexte dopravy a na ekológiu. IZPI spoločnom stretnutí spomenulo potrebu vstupovania do Horizontových projektov, zo začiatku aj na úrovni asociovaného partnera.

Fakulta je tiež nositeľom Erasmus+ projektov v oblasti environmentálneho vzdelávania pre pedagógov a žiakov.

Záver aktivity: Vzťahy smerom k UKF v Nitre boli zatiaľ rozvíjané minimálne. Nakoľko v rámci úvodných bilaterálnych stretnutí sme chceli zastrešiť oblasť vzdelávania, výskumu a inovácií komplexne, bolo zrealizované aj toto úvodné stretnutie. Aj keď primárnym zameraním UKF nie je poľnohospodárstvo, v rámci Fakulty prírodných vied a informatiky UKF sa riešia témy, ktoré sú pre AKIS dôležité.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00