Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné Stretnutie s RC MIRRI Nitra - č. 1

20.06.2023 - Pracovné stretnutie s RC MIRRI Nitra č. 1

V priestoroch RC MIRRI Nitra sa uskutočnilo dňa 20.6.2023 prvotné networkingové stretnutie CJ AKIS a zástupcov Regionálneho centra MIRRI Nitra.

RC MIRRI predstavilo rozsah svojich aktivít. Hlavnými témami, na ktoré sa sústredí poradenstvo MIRRI v rámci svojho poradenstva je Plán obnovy a Program Slovensko a jeho jednotlivé výzvy. MIRRI má, obdobne ako v Nitre, Regionálne centrá aj v ostatných krajoch SR. Partnermi MIRRI sú o.i. ÚVO (v úlohe kontrolného orgánu a aj v úlohe sprostredkovateľského orgánu), NIKA, MPSVaR SR a iné. Bolo tiež predstavené zameranie a odbornosť jednotlivých zúčastnených pracovníkov RC MIRRI (p. Otepka – oblasť integrovaných stratégií rozvoja, pani Schuster – oblasť inklúzie z programu Slovensko, p. Židziková – riaditeľka RC MIRRI). Aktivity RC MIRRI sú pomerne rôznorodé, snažia sa byť proklientskou organizáciou. Bol predstavený tiež široký záber poradenstva a aktivít RC MIRRI – okrem poradenstva zameraného na Plán obnovy a odolnosti resp. Program Slovensko sa riešia aj iné aktivity (projekt FAST Care Ukrajina a iné).

Na základe záverov stretnutia sa dohodlo na pilotnej spolupráci RC MIRRI Nitra a IZPI. Prvotná spolupráca by mala byť organizovaná prostredníctvom pilotného informačného seminára, ktorý by zastrešovalo RC MIRRI Nitra a IZPI. Info seminár by sa mal uskutočniť na tému: „TRI programy v súčasnom programovom období - Program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti, Program rozvoja vidieka".

Ďalšou oblasťou spolupráce RC MIRRI Nitra vs. IZPI môže byť výmena informácií a vzájomná podpora v rámci informačných kanálov jednotlivých inštitúcií – napr. výmena informácií o výzvach v rámci newslettrov a pod. Spomenulo sa tiež budovanie podcastového štúdia na IZPI, kde do budúcna môže MIRRI pôsobiť ako prispievateľ.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00